AFLYST:

Tirsdag d. 28/2 2017 kl. 19.00-21.00

Generalforsamling i Herning med foredrag om det livgivende åndedræt v/ Mette Marie Linding (www.be-you.dk).

Et foredrag med mulighed for selv, at træne og praktisere det livgivende åndedræt. Mange mennesker udnytter ikke deres fulde åndedrætsvolumen. De trækker f.eks. ikke vejret ned i maven eller har i det hele tagen en overfladisk vejrtrækning. Hvis vi ikke trækker vejret rigtigt, kan kroppen ikke forsyne cellerne med ilt og rense ud, hvorved der ophobes affaldsprodukter. Det kan resultere i nedsat gennemstrømning, forsuring, inflammation og smerter. Hele 70 af kroppens slaggeprodukter forsvinder via udåndingsluften og vi behøver frisk indåndingsluft til, at rense blodet.

 

Pris: Medlemmer 25 kr. og ikke medlemmer 50 kr.

Sted: Herning Frivillig Center, Fredensgade 14, 7400 Herning

AFLYST:

Torsdag d. 13/10 2016 kl. 19.00 – 21.30 får vi besøg af Ergoterapeut fra SANO, Århus i:

FrivilligCenter, Vesterbrogade 1, 8800 Viborg

Hvad er SANO?

Hvad kan SANO gøre for hypermobile?

Gode råd til en hverdag med hypermobilitet.

Hjælpemidler?

Til denne aften har vi været heldige, at få besøg af Ergoterapeut Camilla Vejlgaard fra SANO i Århus.


Pris: Medlemmer kr. 50,-. Ikke medlemmer kr. 75,- (dækker kaffe m/ brød ell. kage og foredrag).
Tilmelding senest d. 6/10-16 til Kirsten Poulsen Tlf. 2329 9050 ell. kvsp2012@gmail.com


AFLYST:

Onsdag d. 28/9  2016 kl. 19.00-21.00 holder vi Temaaften med fokus på børn/unge i:

FrivilligCenter, Møllegade 15, 7430 Ikast

Hvad er hypermobilitet, kendetegn og symptomer?

Hvad kan man gøre som forældre for, at styrke vores barn?

Hvad kan pædagoger gøre for, at styrke barnet?

Lege/ aktiviteter, som kan hjælpe barnets udvikling?

Til denne aften kommer Maria Brahms (fysioterapeut) og Ann Due Egeslund (Ergoterapeut) – begge fra Genoptræningsenheden i Herning Kommune.

De har begge, gennem flere år, haft fokus på børns udvikling, træning af børn samt vejledning af forældre og andre faggrupper bl.a. pædagoger.

Pris: Medlemmer kr. 50,-. Ikke medlemmer kr. 75,- (dækker kaffe m/ brød ell. kage og foredrag).

Torsdag d. 25/2 2016 kl. 19.00-21.00

Generalforsamling i Herning med foredrag om det livgivende åndedræt v/ Mette Marie Linding (www.be-you.dk).

Et foredrag med mulighed for selv, at træne og praktisere det livgivende åndedræt. Mange mennesker udnytter ikke deres fulde åndedrætsvolumen. De trækker f.eks. ikke vejret ned i maven eller har i det hele tagen en overfladisk vejrtrækning. Hvis vi ikke trækker vejret rigtigt, kan kroppen ikke forsyne cellerne med ilt og rense ud, hvorved der ophobes affaldsprodukter. Det kan resultere i nedsat gennemstrømning, forsuring, inflammation og smerter. Hele 70 af kroppens slaggeprodukter forsvinder via udåndingsluften og vi behøver frisk indåndingsluft til, at rense blodet.

 

Pris: Medlemmer 25 kr. og ikke medlemmer 50 kr.

Sted: Herning Frivillig Center, Fredensgade 14, 7400 Herning

 

Dagsorden for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning om foreningens virke i det forløbne år
  4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil

Bestyrelsen består pt. af: Kirsten Poulsen, Lene Nielsen, Anette Hansen og Marianne Klyver

Anette Hansen er på valg – modtager genvalg

  1. Valg af revisor og suppleant hertil

Lene Albertsen – modtager genvalg

  1. Eventuelt

 

Vi vil gerne, at der er flere, der vil være en del af bestyrelsen, da vi dækker et stort område. Bl.a. af hensyn til søgning af midler, bookning af lokaler og færre opgaver til alle.

Bestyrelsesarbejdet består i, at være med til

  • at planlægge arrangementer for foreningen, deltage i de arrangementer, man har mulighed for – ofte deltager man i de aktiviteter, der ligger i det område, man bor i.
  • at hjælpe med, at søge tilskud til foreningens arbejde.

Vi har 3-5 møder årligt, som gerne ligger lørdag formiddag/ middag og varer ca. 2 t. – Vi mailer en del sammen, der er mulighed for, at byde ind på enkelte opgaver og har man en dårlig periode er det okay, at melde det ud og det bliver respekteret.

Udgifter til transport og evt. telefonudgifter bliver dækket.