Torsdag d. 5/4 2018 kl. 19.00-21.00

 

Generalforsamling i Herning med foredrag om Kinesiologi v/ Laila Refsgaard

 

Sted: Herning Frivillig Center, Mødelokalet, Fredensgade 14, 7400 Herning

 

Et foredrag om, hvad Kinesiologi er, hvad det kan og hvordan det foregår.

 

Dagsorden for generalforsamlingen er:

1.                    Valg af dirigent

2.                    Valg af referent

3.                    Beretning om foreningens virke i det forløbne år

4.                    Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

5.                    Behandling af indkomne forslag

6.                    Valg af bestyrelse og suppleanter hertil

Bestyrelsen består pt. af: Kirsten Poulsen, Lene Nielsen, Anette Hansen og Marianne Sørensen

Kirsten Poulsen og Lene Nielsen er på valg – de modtager genvalg

7.                    Valg af revisor og suppleant hertil Lene Albertsen – modtager genvalg

8.                    Eventuelt

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne

 

 

Kirsten Poulsen

Formand